Yhdistys

MASENNUKSESTA TOIPUVIEN YHDISTYS

Mieli Maasta ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita tai muita mielenterveyden haasteita kokevia ja heidän läheisiään, sekä vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta ehkäisevästi.
Toimintamme ydin on vertaisryhmätoiminta. Avoimiin ryhmiin pääsee mukaan tulemalla paikalle ryhmän kokoontumisaikana. Mukaan voi tulla kuka tahansa, joka on kiinnostunut omasta tai läheisensä jaksamisesta, mielen hyvinvoinnin tukemisesta tai muuten vain haluaa jutella vertaisten kesken elämästä erilaisten haasteiden kanssa. Keskeistä on omien tunteiden kohtaaminen ja kokemusten jakaminen yhdenvertaisena muiden kanssa. Toiminta on säännöllistä ja luottamuksellista.
Koulutamme itse vertaisryhmien ohjaajat ja tukihenkilöt sekä tuemme toiminnan aloitusta paikallisesti alueittain Suomessa. Tarjoamme matalan kynnyksen mahdollisuutta tulla yhteisöön, jossa jokaista kuunnellaan ja ymmärretään.

TAVOITTEET
– Henkisen hyvinvoinnin edistäminen ja voimaantumisen tukeminen
– Kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen esille tuominen
– Vaikuttaminen yhteiskunnassa masennusta ehkäisevällä tavalla
– Masentuneiden ihmisten hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen
– Tiedottaminen vertaistoiminnan mahdollisuuksista
– Julkinen keskustelu mielenterveyttä edistävistä asioista

VERTAISTUKI AUTTAA
Ihminen sairastuu masennukseen omalla yksilöllisellä tavallaan. Siksi hän myös toipuu omassa tahdissaan. Masennukseen sairastuneen henkilön paha olo heijastuu myös monella tavalla perheeseen, läheisiin ja työtovereihin. Olennaisinta on oma oivallus ja elämäntilanteen uudelleenarviointi. Kokemusten perusteella seuraavat asiat näyttävät olevan hyödyllisiä:
– Armollisuus itseään kohtaan
– Itselleen anteeksiantaminen
– Syyllisyydestä ja häpeästä vapautuminen
– Omien mahdollisuuksien ja voimavarojen tunnistaminen
– Pelon voittaminen
– Vastuun ottaminen omasta elämästä
– Pienryhmä tukee sosiaaliseen avoimuuteen
– Nöyrtyminen ottamaan apua vastaan
– Päivittäistä elämää rikastavien kokemusten hankkiminen

KOULUTUS
Masennus voi hiipiä ihmisen elämään salakavalasti. Kokemuksellinen olotila saattaa poiketa olennaisesti ulkoisesti havaittavista merkeistä, joten monen on vaikea tietää mistä pahasta olosta elämässä on kysymys. Asioiden ymmärtämiseksi entistä paremmin tarvitaan masennusta käsittelevää koulutusta monella tasolla:
– Suurelle yleisölle tietoa masennuksesta, jotta ilmiö tunnetaan ja osataan            etsiä apua ja tukea masentuneille ja heidän läheisilleen.

– Vapaaehtoistyöntekijöille, tukihenkilöille ja ryhmien ohjaajille masennusta          koskevaa koulutusta.

-Ihmissuhdetyöntekijöille ja opiskelijoille kokemuksellista tietoa masennuksesta.

HOITOON VAIKUTTAMINEN
Masennuksen kokenut ihminen tietää, millaista apua hän odottaa ammattiauttajilta ja mikä häntä on parhaiten auttanut. Mieli Maasta -yhdistys tahtoo tuoda kokemukset opiskelijoiden ja ammattihenkilöstön käyttöön uusien hoitomuotojen kehittämiseksi.

Me toimimme osana Vuolteen VARES-verkostoa (kts. esim. www.lähellä.fi).

Kirjaudu
Unohtuiko salasana?